Słodków 21b 62-700 Turek

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca pod hasłem „Wszędzie dla każdego”.

DSCN3572

 asiaP

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry’iego Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizują obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 8 – 15 maja 2017 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca odbywają się pod hasłem „Wszędzie dla każdego”. W ten sposób chcą pokazać siłę i zasięg Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a przede wszystkim zaangażowanie wolontariuszy.

Co oznacza znak czerwonego krzyża, czerwonego półksiężyca i czerwonego kryształu w świecie pełnym symboli?

Są to symbole ochrony nadane prawem międzynarodowym rannym i chorych, a także tym, którzy się nimi opiekują podczas konfliktów zbrojowych. Znaki informują także, że nie można atakować osób i obiektów nimi oznakowanych.

 

Znaki pokazują również przynależność do organizacji czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca. Pomagają ludziom rozpoznać, iż mają do czynienia z organizacją humanitarną wspierającą poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, wojen i innych zdarzeń losowych – w zależności od potrzeb.

 

 

Misja Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Podstawową misją Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Ruch podejmuje przede wszystkim takie zadania, jak:

  • ochrona życia i zdrowia,
  • zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
  • praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
  • aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
  • budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują
  • ochrony i pomocy.

Szkole Koło PCK przy Gimnazjum w Słodkowie oraz Kluby WIEWIÓRKA z Cisewa i  ZSP w Słodkowie również zostały zaproszone by uczestniczyć                  w tym wydarzeniu .

Uroczystość poprzedzona została mszą święta w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Turku – Obrzębinie. Wśród gości znaleźli się współorganizator imprezy  Klub HDK w Turku oraz poczty sztandarowe z całej Polski m.in. z Leszna, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, Pruszkowa.

Po części oficjalnej odbył się wspólny posiłek. Podczas którego Prezes Klubu  HDK w Turku Piotr Dewicki serdecznie podziękował wszystkim zaproszonym gościom wręczając pamiątkowe dyplomy.

Szkolne Kolo PCK reprezentowały opiekunki  : Joanna Popardowska i Ewa Czerniejewska.

W pamięci wszystkich obecnych na tej uroczystości na długo pozostaną wrażenia ….. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca humanitaryzm i gotowości niesienia pomocy innym.  Dzięki takim inicjatywom można mieć nadzieję, że w przyszłości zobaczymy  coraz więcej młodych ludzi -uczestników obchodów, którzy świętować będą z potrzeby serca……………….